De Coördinatoren

De coördinatoren stellen de sportieve lijnen uit. Ouders kunnen met vragen over deze sportieve lijnen terecht bij onderstaande coördinatoren.

Tom Vandenbussche

Tvjo en Coördinator bovenbouw

Giovanni Deseure

Coördinator middenbouw

Filip Logie

Coördinator onderbouw