Normen en Waarden Jeugd KFC

Bij de KFC Jeugdwerking staan we voor volgende waarden en normen:

K = Karakter vormen als mens EN voetballer, maar ook Keikop, de bijnaam voor Poperingenaars die nooit opgeven ook al is het even moeilijk.

F = Fun tijdens training en wedstrijden

C = Centraal, waarmee we willen zeggen dat elke speler centraal staat.

 

J = Jeugdwerking en vooral de Jeugdspelers worden hoog in het vaandel gedragen

E = Enthousiasme van zowel trainers ALS spelers

U = Uitdagend, we staan erop onze jeugd uit te dagen

G = Gedrag, we willen een positieve uitstraling hebben naar de buitenwereld, maar ook “Groeimindset” waarmee we de spelers willen begeleiden via Project KopOp

D = Durven , we vragen onze spelers lef te tonen, maar ook Doorgroeien want het ultieme doel is om door te groeien naar de 1ste ploeg.

Deze waarden dragen we naast Fairplay en Respect hoog in het vaandel

Daarnaast hechten we veel belang aan de charters die terug te vinden zijn op de website. (https://www.jeugdkfcpoperinge.be/charters)