Sociale Cel


Bij KFC Poperinge bestaat er naast een stevige sportieve organisatie ook een goed uitgebouwde sociale structuur. KFC Jeugd ziet voetbal namelijk ook als een middel om jongeren sociale vaardigheden aan te leren. De trainers en afgevaardigden leveren zo een bijdrage aan de opvoeding die ouders aan hun kinderen geven. Voor trainers is dit een niet te onderschatten taak, want de huidige samenleving legt veel druk op de schouders van jongeren en hun ouders.

Project KopOp

Die druk kan leiden tot mentale problemen. Bij veel voetbalclubs en jeugdtrainers blijft de ‘psychische weerbaarheid’ van hun spelers vaak onderbelicht. Nochtans is het mentale aspect voor jonge voetballers even belangrijk als de fysieke paraatheid. Via het project KopOp zet KFC volop in op meer mentaal welzijn binnen de club.

Via specifieke opleidingen rond feedback geven, groeigericht bekrachtigen en ‘talentgedreven’ coachen, trekt de club ook zijn jeugdtrainers mee in bad. Intern coördineert mental coach Maarten Verbeke dit project. Hij is ook de verbindingspersoon tussen KFC en twee externe partners, namelijk de multidisciplinaire praktijk Spectrum uit Poperinge en praktijk De Vestingen uit Ieper.*

KFC toont met dit initiatief dat het niemand aan de zijlijn wil laten staan.

Lees er hier meer over:

KFC Poperinge zet het project ‘Kop Op’ op poten: “We willen de mentale fitheid van spelers opkrikken” | Poperinge | hln.be

Sociale cel

De sociale cel bestaat uit:

Maarten Verbeke Mental coach maarten.verbeke@kfcpoperinge.be
Kristof Lobeau Voorzitter KFC Poperinge kristof.lobeau@kfcpoperinge.be
Tom Vandenbussche TVJO tvjo@kfcpoperinge.be
Glen Saeremans T1 Jong KFC glen.saeremans@kfcpoperinge.be
Bart Battheu Contactpersoon Sociaal Huis bart.battheu@kfcpoperinge.be

 

Waarvoor kun je bij de social cel terecht?

  • je voelt je niet meer goed in jouw team
  • als ouder zie je dat jouw zoon/dochter niet meer graag gaat voetballen
  • je wordt gepest
  • je hebt problemen met de didactische en persoonlijke aanpak van de trainer(s) en begeleiders
  • je voelt je niet goed in je vel je hebt het gevoel er niet meer bij te horen
  • er is sprake van psychische klachten ( hoofd- en buikpijn ) als jouw zoon / dochter naar de club moet
  • de combinatie studeren-voetballen lukt niet
  • er zijn problemen in het gezin (medisch, echtscheiding, financieel…)

Zet de stap naar hulp en stuur een mailtje naar kopop@kfcpoperinge.be Iedere melding wordt met respect en vertrouwen behandeld.

*de keuze voor Spectrum of De Vestingen is steeds vrijblijvend